Företaget är verksamt vid gamla järnverksområdet i Nykroppa. Dess rötter går tillbaka till mitten av 30- talet då August Sandberg som kom från Furudal i Dalarna. Han ombades av Uddeholmsbolaget - Storfors revir att komma och bygga ut flottningsleder kring Storfors och Nykroppa. Dom flesta arbetena utfördes då för handkraft och med häst och vagn. Sedan anskaffades lastbilar och traktorer då uppdrag utfördes åt Nykroppa järnverk, Kroppa kommun och UHB skogsförvaltning.

Dela den här sidan