Fotoalbum

Schakt
Schakt
Tidigt 70-tal
Tidigt 70-tal
Lerschakt
Lerschakt
Järnvägsbygge
Järnvägsbygge
Järnvägsbygge
Järnvägsbygge
Järnvägsbygge
Järnvägsbygge
Grundläggning
Grundläggning
Tätning damm
Tätning damm
Enskilt avlopp med biomoduler
Enskilt avlopp med biomoduler
Dränering för husgrund
Dränering för husgrund
Byggnation av holmen i filipstad
Byggnation av holmen i filipstad
Ny stenmur i Filipstad
Ny stenmur i Filipstad
Ny väg till deponin
Ny väg till deponin
Ny Ecr 145 med komplett Gps
Ny Ecr 145 med komplett Gps
A 25E
A 25E

Dela den här sidan