• Inmätning med GPS samt drönare

    Marken mäts in som senare används för mängdarbeten eller projektering.

  • Projektering för byggfas eller mängdning.

    Data från inmätning hanteras för att projekteras i ritningsform samt modeller i 3 D för maskinstyrning.

  • Maskinstyring

    När projektering är klar så används 3D modeller och maskinstyrning vid utförande av projekt för hög kvalitet och effektiv produktion