Hults Åkeri och Vägmaskiner är ett familjeföretag som i 4:e generation utför alla sorters markjobb och transporter. Vi finns vid gamla järnverksområdet i Nykroppa.

Vi är certifierade i kvalitet och miljö

Nu gör vi egna modeller för våra kompletta Gps styrda maskiner

Vi utför arbeten inom:

-Schakt
-Transporter.
-Berg och grusmaterial.
-Enskilda avlopp & va-material.
-Markjobb.

-Mätning.

-Maskintransporter.

 

Mätning med Gps